Efímer

| |

Redescobrint la bicicleta, aquest cop com a companya de ball. Ja fa temps que ens coneixem, però mai haviem ballat junts. Confiem cegament l’un en l’altre, així que serà fàcil deixar-se portar. Moments efímers carregats de valor, dinàmiques estàtiques, i la bellesa d’un objecte fet art.