Efímer

8 min . 8x8 m . TP

Redescobrint la bicicleta, aquest cop com a companya de ball. Ja fa temps que ens coneixem, però mai haviem ballat junts. Confiem cegament l’un en l’altre, així que serà fàcil deixar-se portar. Durarà el que dura allò que és efímer, i després, inevitablment, s’acabarà.